Onderwerp: Bezoek-historie

Veiligheid Nederland in Kaart : zijn de Nederlandse dijkringen ?waterproof??
Publicatiedatum:01-12-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. Guis

 

Samenvatting

Nederland ligt grotendeels onder de zeespiegel, ingeklemd door water en beschermd door een complex systeem van dijken. Hoe veilig is Nederland? De zeespiegelstijging, steeds heftigere regenval en meer smeltwater vanuit de Alpen zorgen voor hogere waterstanden langs onze kust en in de Nederlandse rivieren. De kans op wateroverlast, maar ook op overstromingen neemt daarmee toe. De gevolgen worden steeds ernstiger, omdat de bevolking groeit en de economische waarde van het gebied toeneemt. We hebben in Nederland 95 dijkringen die worden bedreigd door rivierwaterstanden, meren of zee. Daarom heeft Rijkswaterstaat in opdracht van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat het studieproject de Veiligheid van Nederland in Kaart (VNK) in het leven geroepen.

 

Annotatie

Interview met H.J. van der Graaf van Rijkswaterstaat Bouwdienst en C-J van Westen van DWW

Naar boven