Onderwerp: Bezoek-historie

Effecten van de 30 km/u-zone in de wijk Molenkampjes te Heerde : verkeerskundig onderzoek
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Bureau Goudappel Coffeng (BGC)

 

Samenvatting

De wijk de Molenkampjes is gelegen in het noordelijk deel van Heerde, provincie Gelderland. De ontsluitingsstructuur van de wijk is min of meer diffuus: een redelijk aantal straten van het netwerk is rechtstreeks aangesloten op de hoofdwegen die de wijk omringen. Een ander deel mist een dergelijke aansluiting, waardoor sluipverkeer optreedt. Dit rapport onderzoekt de verkeerskundige effecten van de inrichting van een 30 km/uur zone, teneinde sluipverkeer tegen te gaan en de positie van de voetganger te verbeteren.

 

Annotatie

63 p.
Rapport nr. : VWB/214/08/Dn
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Verkeersveiligheid (DVV)

Naar boven