Onderwerp: Bezoek-historie

Parameterinventarisatie en gevoeligheidsonderzoek DUROSTA-model : aanzet tot een nieuwe leidraad voor de veiligheidsbeoordeling van de Nederlandse duinenkust : eindrapportage
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.J. Steetzel; Alkyon

 

Samenvatting

Beschrijft, ter vervanging van het huidige toetsingsinstrument voor de veiligheid van duinwaterkeringen door een op een verbeterd duinafslagmodel gebaseerde methode, de resultaten van een uitgebreide inventarisatie van relevante parameters, hun statistische eigenschappen en de mate waarin een variatie ervan effect heeft op de teruggang van het duinfront. Op basis hiervan zijn de parameters vastgesteld die in de probabilistische uitwerking moeten worden meegenomen en is een opzet gegeven van een probabilistische schil rond het DUROSTA-model.

 

Annotatie

[183] p.
bijl., ill.
Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouw (RWS, DWW), Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen, Werkgroep C (TAW-C)
A116

Naar boven