Onderwerp: Bezoek-historie

Sanering Amsterdamse Petroleumhaven : saneren als resultaat van een brede samenwerking
Publicatiedatum:01-06-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

N.J. Berg, E. Bijlsma, W. Daane

 

Samenvatting

Na jarenlange voorbereiding gaf Rijkswaterstaat Noord-Holland in februari 2004 opdracht voor de sanering van de Amsterdamse Petroleumhaven. Direct daarop werd een bouwteam gevormd en in augustus 2004 startte de daadwerkelijke uitvoering in de Petroleumhaven. Een verslag van de uitvoering.

 

Annotatie

AKWA-nieuwsbrief is een uitgave van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (RWS, AKWA)

Naar boven