Onderwerp: Bezoek-historie

Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid : aanvulling VI
Publicatiedatum:06-12-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VW), Rijkswaterstaat HSL-Zuid

 

Samenvatting

Tracébesluit HSL-Zuid aanvulling VI voorziet in de wijziging van het TB HSL-Zuid inzake de aanleg van een fiets-voetgangersverbinding over de infrastructuurbundel ter hoogte van het station Prinsenbeek (HSL km 41.0)

 

Annotatie

21 blz.
bijl., tek.

Naar boven