Onderwerp: Bezoek-historie

Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2005
Publicatiedatum:01-05-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ); Delta ProjectManagement(DPM); F.A. Arts, C.M. Berrevoets

 

Samenvatting

Presenteert de resultaten van de telling van zee-eenden in de Nederlandse kustwateren en de Waddenzee in januari 2005. Deze tellingen zijn in het kader van het MWTL-programma (Monitoring Waterstaatkundige Toestand van het Land) van Rijkswaterstaat uitgevoerd en vormen een onderdeel van de internationale midwintertelling van watervogels.

 

Annotatie

21 p.
bijl., ill.
Rapport RIKZ/2005.023
Met lit.opg.

Naar boven