Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsevaluatie 'Dynamisch Handhaven'
Publicatiedatum:01-11-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

DHV

 

Samenvatting

DHV vindt het gevoerde beleid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat op het 'dynamisch handhaven' van de kustlijn in de periode van 1990 tot 2005 doeltreffend en doelmatig. Het dynamisch handhaven van de kustlijn door middel van zandsuppleties heeft bijgedragen aan de veiligheid van de waterkeringen. Ook betrokken partijen en onafhankelijke deskundigen vinden dat de basiskustlijn goed werkt. Voor de toekomst geven geïnterviewden aan dat de deltaveiligheid op termijn niet bedreigd wordt en dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat voldoende alert is, maar dat wel constant aandacht nodig blijft. DHV raadt het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan om met de POK's (Provinciale Overleg voor de Kust) te onderzoeken of er behoefte is aan een helderder afwegingskader voor zandsuppleties ten behoeve van het handhaven van de kustlijn en ten behoeve van zandverliezen op dieper water.

 

Annotatie

In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Naar boven