Onderwerp: Bezoek-historie

Saneringsvisie Kanaal door Walcheren
Publicatiedatum:01-03-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.L.A. Sonneveldt, C.J. Meeuse

 

Samenvatting

De waterbodem van het Kanaal door Walcheren is lokaal sterk verontreinigd. Uit het Nader Onderzoek blijkt dat vooral koper actuele risico?s veroorzaakt voor het oppervlaktewater en het ecosysteem. In samenspraak met de betrokken partijen heeft RWS een saneringsvisie opgesteld. Deze is recentelijk bestuurlijk vastgesteld. De insteek is om de sterk verontreinigde locaties aan te pakken. Hierdoor verwacht men een verbetering van de waterkwaliteit en daardoor een betere ecologische toestand in het hele kanaal.

 

Naar boven