Onderwerp: Bezoek-historie

Publicatie SedNet-rapport
Publicatiedatum:01-03-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.L. Hakstege, P. den Besten

 

Samenvatting

Het Europese SedNet-project is onlangs succesvol afgerond. Het project wil kennisuitwisseling tussen de deelnemende landen bevorderen en de waterbodem/sedimentproblematiek op de Europese agenda plaatsen. Dit met speciale aandacht voor de Europese Kaderrichtlijn Water. SedNet is als thematisch netwerk uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Het eindrapport van SedNet komt binnenkort beschikbaar via internet www.sednet.org en als gedrukte versie. Het eindrapport is opgesteld door deelnemers van het SedNetnetwerk afkomstig uit heel Europa met coördinatie van TNO.

 

Naar boven