Onderwerp: Bezoek-historie

Tussenevaluatie: proef grootschalige verwerking baggerspecie
Publicatiedatum:01-03-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W. de Graaf

 

Samenvatting

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat zette de afgelopen periode twee instrumenten in om verwerking van baggerspecie tot bouwstof te stimuleren. Dit onder meer naar aanleiding van de motie Herrebrugh. Het eerste instrument is de tijdelijke Stimuleringsregeling Verwerking van Baggerspecie (SVB). Deze is in nauw overleg met de verwerkingsector tot stand gekomen. De regeling is in de zomer van 2002 in werking getreden voor een periode van vier jaar. Het tweede instrument is de grootschalige praktijkproef voor verwerking van baggerspecie (proef GVB).

 

Naar boven