Onderwerp: Bezoek-historie

Handreikingen voor grondverzet in het bovenrivierengebied
Publicatiedatum:01-03-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F.N. Scheffer, M. van Elswijk

 

Samenvatting

Om de hoofddoelstelling(en) van de beleidsnotities Actief Bodembeheer Maas (ABM) en Rijntakken (ABR) te kunnen bereiken, is het noodzakelijk dat de opgenomen beleidsregels in de praktijk goed uitvoerbaar zijn. De hoofdlijnen van het beleid zijn duidelijk. Wel is er ruimte voor interpretatieverschillen bij de invulling van de details. Het doorgronden van de regels vergt daarnaast de nodige moeite. In de praktijk blijken er dan toch veel onduidelijkheden te bestaan. Om de uitvoering van het beleid in de praktijk te ondersteunen, worden momenteel twee handreikingen ontwikkeld.

 

Naar boven