Onderwerp: Bezoek-historie

Verkenning van systeemwerking in het bovenrivierengebied van Rijn en Maas
Publicatiedatum:01-12-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

T. van Mierlo; WL | Delft Hydraulics

 

Samenvatting

In totaal zijn elf dijkdoorbraakberekeningen voor acht verschillende dijkdoorbraaklocaties gemaakt met het DelftFLS software pakket, respectievelijk acht berekeningen zonder compartimentering en drie berekeningen waarin één bepaalde dijkring was gecompartimenteerd. De compartimenteringberekeningen zijn slechts beeldvormende (eerste verkennende) berekeningen. Naar verwachting zal de wijze van de mogelijke compartimentering van deze dijkringen in een zogeheten SNIP procedure nog nader worden uitgewerkt. In elke berekening is slechts op één locatie langs de Nederlandse Rijntakken een dijk doorgebroken. Aangenomen is dat dijken die elders in het riviersysteem worden overstroomd niet bezwijken. Enkel de hydraulische effecten van systeemwerking als gevolg van een lokale dijkdoorbraak zijn gekwantificeerd. Dit is gedaan door het vergelijken van maximale waterstanden (en debieten) in een referentieberekening zonder dijkdoorbraken met maximale waterstanden (en debieten) in een dijkdoorbraakberekening. Op deze wijze konden de hydraulische gevolgen van systeemwerking overzichtelijk in tabellen worden gepresenteerd. Er is geen overstromingsschade berekend.

 

Annotatie

III, (41) p.
Fig., tab.
(Q4019)
Met samenvatting
Met lit. opg.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA) en Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS DWW)

Naar boven