Onderwerp: Bezoek-historie

Scholeksters en hun voedsel in de Oosterschelde : rapport voor deelproject D2 thema 1 van EVA II, de tweede fase van het evaluatieonderzoek naar de effecten van schelpdiervisserij op natuurwaarden in de Waddenzee en Oosterschelde 1999-2003
Publicatiedatum:01-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); C . Rappoldt, B . J . Ens, C . M . Berrevoets, A. J. M. Geurts van Kessel, T . P. Bult en E. M . Dijkman; Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte

 

Samenvatting

Bevat een analyse van de voedselsituatie van scholeksters gedurende de negentiger jaren in de Oosterschelde. Uit die analyse worden conclusies getrokken met betrekking tot oorzaak van de achteruitgang van het aantal scholeksters ten opzichte van de jaren tachtig en met betrekking tot het niveau van de benodigde voedselreservering.

 

Annotatie

137 p.
ill.
Alterra-rapport 883
In opdracht van het ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), in het kader van het EVA II deelproject B1
Met lit opg.
ISSN 15667197

Naar boven