Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek naar mogelijkheden voor nieuwe ligplaatsen langs de Maas. (traject Ammerzoden Ohé en Laak)
Publicatiedatum:01-04-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Planwerk

 

Samenvatting

Dit rapport bevat resultaten van berekeningen van de restcapaciteit van de Maas voor de "lokale" recreatievaart. Bij de berekeningen is rekening gehouden met de intensiteit van de beroepsvaart, de intensiteit van de doorgaande recreatievaart, de intensiteit van planaologisch reeds toegestane uitbreidingsmogelijkheden van ligplaatsen en de intensiteit van de reeds aanwezige "lokale" recreatievaart per stuwpanddeel. De resterende intensiteit (restintensiteit) wordt vertaald naar de uitbreidings-ruimte voor (indien mogelijk) een verdere uitbreiding van het aantal ligplaatsen langs de Maas voor dat betreffende stuwpanddeel. De berekeningen per kilometer Maas zijn neergelegd in een aparte bundel met bijlagen.

 

Annotatie

32 p.
[In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Limburg (RWS, LB)]

Naar boven