Onderwerp: Bezoek-historie

Trendanalyse van zeegrasverspreiding in de Nederlandse Waddenzee 1988-2003 : eindrapport
Publicatiedatum:01-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P. L.A. Erftemeijer; WL|Hydraulics

 

Samenvatting

Beschrijft de bevindingen van een studie naar dynamische ontwikkelingen in de verspreiding (ha) en bedekking (%) van zeegrassen in de Nederlandse Waddenzee tijdens de periode 19882003. De studie is uitgevoerd door middel van een trendanalyse van beschikbare karteringsgegevens met behulp van het GIS programma ARCView en het modelinstrument HABITAT. Het rapport geeft een overzicht van beschikbare karteringsgegevens (incl. samenvatting van de uitgevoerde luchtfotografie en veldwerkzaamheden), een beschrijving van de gebruikte analysemethode, de resultaten van een kwantitatieve trendanalyse van de karteringsgegevens, een discussie aangaande mogelijke verklaringen voor de waargenomen trends, en aanbevelingen voor het beheer van zeegrassen in de Nederlandse Waddenzee.

 

Annotatie

105 p.
ill.
Z3880
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)
Onder begeleiding van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ) en Adviesdienst Geo-informatie & ICT (RWS, AGRI)
Met lit. opg.

Naar boven