Onderwerp: Bezoek-historie

Jaarlijkse Evaluatie Besluit Flexibilisering Loodsplicht : periode augustus 2003-december 2004
Publicatiedatum:01-05-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); J.P. Kors; S. Kats

 

Samenvatting

Per 1 augustus 2002 is het Loodsplichtbesluit 1995 en het Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet gewijzigd. Hiermee is het loodsplichtregime geflexibiliseerd en geregionaliseerd. In dit besluit is bepaald dat anderhalf jaar na de inwerkingtreding van dit besluit dienen te worden geëvalueerd. De Adviesdienst Verkeer en Vervoer heeft daartoe begin 2004 een evaluatie van de effecten van de flexibilisering en regionalisering van de loodsplicht opgeleverd. Inmiddels is deze eerste evaluatie besproken met de Vaste Commissie voor verkeer en Waterstaat en is goedkeuring gegeven voor continuering van het ingezette beleid, waarbij gehecht wordt aan jaarlijkse evaluatierapportages. In deze tweede evaluatie ligt het accent op de ?nieuwe? periode van augustus 2003 tot en met december 2004, maar zal inhoudelijk worden aangesloten op de eerste evaluatie.

 

Annotatie

29 p.
ill.
Met lit.opg.
Met samenv.

Naar boven