Onderwerp: Bezoek-historie

Tien jaar "Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen"=10 Jaar "Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen"
Publicatiedatum:01-01-1976

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P. Swager

 

Annotatie

fig., foto's
De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) is ingesteld door Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W). Tevens is OTAR een uitgave van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Vereniging Technische Ambtenaren

Naar boven