Onderwerp: Bezoek-historie

Verslag van een ontwikkeling van een rekenmodel ter bepaling van de totale tijdsafhankelijke vervorming van een uitdrogend beton
Publicatiedatum:01-12-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P.E. Roelfstra; TH-Delft

 

Samenvatting

In deze deelstudie is een poging ondernomen met een rekenmodel het tijdsafhankelijk gedrag van grindbeton op makro-niveau te berekenen uit het tijdsafhankelijk gedrag van het in dat beton aanwezige cementsteen op mikro-niveau. Voor het tijdsafhankelijke gedrag van cementsteen heeft een groep onderzoekers van de TU-München, waarvan o.a. Prof. Dr. F. Wittmann deel uitmaakte, een op volledig fysische grondslag gebaseerd model ontwikkeld. Voor de krimp van cementsteen wordt met dit "Münchner model" een plausibele verklaring gegeven. De kruip wordt in dit model beschreven met de molekulairkinetische theorie van de materie, waarbij in het midden wordt gelaten of de vervorming door deformaties binnen de kristallen en/of door onderlinge verschuiving van de kristallen al dan niet in samenwerking met watermolekulen veroorzaakt wordt. Gedetailleerde onderzoekingen van het water-cementsteen systeem zullen in de toekomst hierover uitsluitsel kunnen geven. In het "Münchner" model hangen de krimp en de kruip sterk af van de poriënvochtigheid. In uitdrogend beton is de poriënvochtigheid ongelijkmatig verdeeld en de krimp- en kruipprocessen zullen hierdoor op verschillende plaatsen in het beton anders verlopen. In het ontwikkelde rekenmodel wordt de verdeling van de poriënvochtigheid berekend en op de verschillende krimp- en kruipprocessen in rekening gebracht. Hierbij zijn de met het "Münchner? model bepaalde relaties tussen de poriënvochtigheid en de krimp en de kruip gebruikt. Verder wordt in het rekenmodel met mogelijke scheurvorming rekening gehouden.

 

Annotatie

81 p.
Met 23 lit.opg.
Afstudeerverslag

Naar boven