Onderwerp: Bezoek-historie

Ecologie en ruimte : gebruik door vogels en mensen in de SBZ?s IJmeer, Markermeer en IJsselmeer
Publicatiedatum:01-11-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA); M.R. van Eerden, S.H.M. van Rijn, M. Roos; Delta Project Management

 

Samenvatting

Met de aanwijzing van het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer als Speciale BeschermingsZone (SBZ) in het kader van de Eu-Vogelrichtlijn beoogt Nederland invulling te geven aan het totstandkomen van het Natura 2000 netwerk. Voor planning van het ruimtelijk beleid in een gebied zo groot als het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer is een gefundeerde beschrijving van het ecologisch functioneren van de SBZ onontbeerlijk. Dit rapport geeft een beeld van de ruimtelijke ecologie in het gebied van de 3 SBZ's. Geeft een trendanalyse van de aantalontwikkeling voor alle soorten waarvoor de Speciale Beschermingszone zijn aangewezen, apart voor de 3 meren. Een ruimtelijke verdeling van de belangrijke vogelgebieden wordt gepresenteerd en op hoofdlijnen wordt een overzicht gegeven van de achtergronden van de opgetreden veranderingen.

 

Annotatie

129 p.
Ill.
(RIZA rapport ; 2005.014)
Met samenvatting
Met lit. opg.
Studie in opdracht van de Provincie Flevoland
ISBN 9036957036

Naar boven