Onderwerp: Bezoek-historie

Beoordelen van bestaande constructies
Publicatiedatum:15-03-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G.G.A. Dieteren

 

Samenvatting

Tot voor enkele jaren was bij infrastructurele werken met name sprake van nieuwbouw. De werkzaamheden verschuiven echter van nieuwbouw steeds meer richting behoud en onderhoud van bestaande constructies. Door deze verschuiving bestaat het werkpakket van de Rijkswaterstaat Bouwdienst en enkele ingenieursburo?s voor een steeds groter deel uit advisering omtrent bestaande constructies. De door de kamer aangenomen Spoedwet wegverbreding en het bijbehorende fileplan ZSM (Zichtbaar, Slim en Meetbaar) heeft deze verschuiving van nieuwbouw naar behoud van bestaande constructies in een stroomversnelling gebracht. In ZSM1 is voor 33 tracés (323 kunstwerken in/onder de rijksweg) beoordeeld of de realisatie van spitsen plusstroken op de huidige constructies mogelijk is. Momenteel wordt in het kader van ZSM2 gewerkt aan de constructieve beoordeling van nog eens 145 kunstwerken in 21 trace?s.

 

Annotatie

Met lit.opg.

Naar boven