Onderwerp: Bezoek-historie

Probabilistische rekenmethode kistdammen en diepwanden : theorie, spreadsheet modellen, toepassing
Publicatiedatum:10-06-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); H.L. Bakker; A.A.M. Venmans; Grondmechanica Delft

 

Samenvatting

Theorie en praktijk van een niveau 2 ontwerpmethodiek voor geotechnische constructies worden beschreven. De methodiek geldt voor een meerlagen ongedraineerde grondslag en is en principe algemeen toepasbaar. In dit rapport is de uitwerking toegespitst op kistdammen. Met de methodiek kunnen constructies worden ontworpen op een vooraf vastgesteld betrouwbaarheidsniveau. Dit betreft zowel het betrouwbaarheidsniveau van de constructie als de betrouwbaarheidsniveaus van de onderdelen. De methodiek maakt gebruik van het PLAXIS programma. Ten opzichte van een quasi designpoint analyse (zie Vrouwenfelder en Vrijling, 1982) heeft de methodiek het voordeel dat een relatief gering aantal PLAXIS berekeningen nodig zijn. Voor een efficiënte toepassing zijn drie spreadsheet-modellen ontwikkeld. De beschrijving in dit rapport valt uiteen in drie delen: dl. 1 bevat de probabilistische afleiding van de methodiek; dl. 2 bevat de beschrijving van de drie spreadsheetmodellen; dl. 3 betreft de praktische toepassingen en de beschrijving van een algemene ontwerpprocedure.

 

Annotatie

97 blz.
fig., graf., tab.
Rapportnr. Grondmechanica ; CO-349820/81
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)
Projectnaam: Rekenmethodiek kistdammen en diepwanden
Contractnr. DWW-1002 / DWW-1002A

Naar boven