Onderwerp: Bezoek-historie

Omgaan met exoten bij de beoordeling van de ecologische toestand van rijkswateren volgens de KRW
Publicatiedatum:01-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA); N. Jaarsma, M. Greijdanus, R. Noordhuis; Witteveen + Bos

 

Annotatie

26, (11) p.
Fig., tab.
(RIZA werkdocument ; 2005.120X)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven