Onderwerp: Bezoek-historie

De visdiefkolonie (Sterna hirundo) bij Terneuzen : verslag veldwerk 2001
Publicatiedatum:01-10-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Mark S.J. Hoekstein, Peter L. Meiinger, Albert M.B.M. Holland; Delta ProjectManagement

 

Samenvatting

In 2001 werd op het sluizencomplex van Terneuzen vervolgonderzoek gedaan naar het broedsucces van Visdieven, gekoppeld aan metingen van milieuvreemde stoffen (met name HBCD en TBT) in de omgeving. In een met gaas omsloten deel van de kolonie werden alle nesten gemerkt en gevolgd, de jongen geringd en frequent gemeten en gewogen. Monsters werden genomen van visdiefeieren, vis en mossels in en rond de kolonie van Terneuzen en in en rond referentiekolonies op de Maasvlakte en Zeebrugge. Monsters van water, zwevende stof en sediment zijn genomen door het RIKZ. Van al deze monsters worden in de loop van 2001 microverontreinigingen geanalyseerd.

 

Annotatie

50 p.
bijl., ill.
Werkdocument RIKZ/AB/2001.831X
Met lit. opg.

Naar boven