Onderwerp: Bezoek-historie

Kansen voor natuurlijke processen en ecotopen langs de Maas : inschatting van toekomstige morfodynamiek en hydrodynamiek op basis van historische referenties en toekomstige maatregelen
Publicatiedatum:01-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA); M.M. Schoor

 

Annotatie

62, (8) p.
Fig., tab.
(RIZA werkdocument ; 2003.225X)
Met lit. opg.
In opdracht van Rijkswaterstaat Limburg (RWS LB) in het kader van het project "Ecologisch Herstel Maas". Vormt een aanvulling op het EHM-rapport 35: Richtlijnen voor de ruimtelijke verdeling van ecotopen langs de Maas op basis van ecologische netwerken en geomorfologische kansrijkdom.

Naar boven