Onderwerp: Bezoek-historie

Watervogels en zeezoogdieren in de zoute Delta 2003/2004
Publicatiedatum:01-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Cor M. Berrevoets, Rob C.W. Strucker, Peter, L. Meininger, Floor A. Arts, Sander Lilipaly; Delta Project Management

 

Samenvatting

Geeft een beschrijving van de resultaten van de watervogel- en zeezoogdiertellingen in het seizoen 2003/2004 in de 'Zoute Delta'. Tevens zijn niet eerder gepubliceerde tabellen opgenomen van de aantallen watervogels in 2002/2003. Doel van het rapport is het presenteren van basale telgegevens voor algemeen gebruik. Per watersysteem zijn van alle soorten de getelde aantallen per maand opgenomen en is per watersysteem ingegeaan op de meest opmerkelijke recente ontwikkelingen.

 

Annotatie

134 p.
bijl., ill.
Rapport RIKZ/2005.011
Met lit. opg.
ISBN 9036934591

Naar boven