Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek bodemerosie door scheepvaart : eindverslag fase 2b : vertroebelingsmetingen tijdens het afmeren/vertrek van schepen in de amsterdamse haven
Publicatiedatum:01-09-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Samenvatting

Spitst zich toe op het meten van de vertroebeling tijdens het afmeren of vertrek van schepen in de haven van Amsterdam. De doelstelling van fase 2b wordt beschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt de uitvoering van de verrichte metingen gepresenteerd. In de hoofdstukken 4,5 en 6 worden de resultaten van de metingen op drie meetdagen beschreven. In hoofdstuk 7 worden de resultaten van het bodemonderzoek gepresenteerd.De analyse en interpretatie van de metingen worden behandeld in hoofdstuk 8 gevolgd door conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 9.

 

Annotatie

21 p.
bijl.
ill.
In opdracht van: Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam en Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland

Naar boven