Onderwerp: Bezoek-historie

Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2004 : met een samenvatting van 2003
Publicatiedatum:01-05-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Peter L. Meininger, Mark S.J. Hoekstein, Rob C.W. Strucker; Delta Project Management

 

Samenvatting

Presenteert de resultaten van de tellingen van kustbroedvogels kluut, plevieren, meeuwen en sterns uit 2004. Doordat in 2004 geen rapportage verschenen is over de tellingen uit 2003 zijn de resultaten hiervan in tabelvorm opgenomen. Beschrijft in een apart hoofdstuk de ontwikkelingen, aantallen en verspreiding van de kluut, bontbekplevier en strandplevier sinds 1979. Daarnaast wordt ingegaan op het functioneren, de toegankelijkheid en de bescherming van broedvogelgebieden in het onderzoeksgebied. Ook is het broedsucces van kustbroedvogels, de condities van jonge Visdieven in diverse kolonies en de populatiedynamica van Bontbekplevier en Strandplevier beschreven. Hierbij is de situatie in 1980-1984 vergeleken met de situatie in 2000-2004.

 

Annotatie

78 p.
bijl., ill.
Rapport RIKZ/2005.016
Het deelprogramma 'Kustbroedvogels Delta'valt onder het biologisch monitoringsprogramma van de Rijkswateren, uitgevoerd in het kader van MWTL (Monitoring Waterstaatkundige Toestand van het Land)
Met lit. opg.
ISBN 9036934788

Naar boven