Onderwerp: Bezoek-historie

Toetsen in het ontwerpproces : nut en noodzaak van de Handreiking toetsen wegontwerp
Publicatiedatum:01-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P.T.W. Broeren ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat Bouwdienst (RWS, BD), Afdeling Wegontwerp

 

Annotatie

25 p.
Presentatie tijdens Platform Wegontwerp (PWO) Themadag: "Functioneel specificeren en Nieuwe Richtlijnen Autosnelwegen (NOA)", Mobilion, Utrecht, 27 september 2005

Naar boven