Onderwerp: Bezoek-historie

Verklaring van baggervolumes
Publicatiedatum:01-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS, AGI); S. Oude Elberink

 

Samenvatting

Dit document is samengesteld uit een combinatie van een aantal deelproducten van het WINN project Verklaring baggervolumes, en kan beschouwd worden als eindresultaat van het project. Van een vijftal projecten zijn documenten verzameld waarin nauwkeurigheidseisen en meetprocedures zijn opgesteld. Uit deze stukken en interviews met betrokkenen worden de discrepanties en onduidelijkheden in kaart gebracht. Hieruit volgen verbeterpunten die in nieuwe baggerprojecten kunnen worden geïmplementeerd.

 

Annotatie

55 p.
ill.
AGI-2005-GPMP-026

Naar boven