Onderwerp: Bezoek-historie

Actief Bodembeheer Maas (ABR) : I beleidsnotitie, II nota van toelichting
Publicatiedatum:01-05-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Samenvatting

Bevat het toetsingskader voor de colleges van gedeputeerde staten van de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel en de Minister van Verkeer en Waterstaat bij het gebruik van hun respectievelijke bevoegdheden in het kader van de Wet milieubeheer (Wm), de Wet bodembescherming (Wbb) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Darnaast kunnen de bevoegde gezagen, indien zij dit beleidsmatig wensen, ABR gebruiken als beoordelingskader bij de beoordeling van de bodemkwaliteit bij WRO-procedures. Bestaat uit 2 delen: deel I Beleidsnotitie Acitief Bodembeheer Maas met 5 bijlagen deel II Nota van toelichting met 4 bijlagen

 

Annotatie

100 p.
ill.
bijl.

Naar boven