Onderwerp: Bezoek-historie

Kwelders en schorren in de Kaderrichtlijn Water : ontwikkeling van potentiële referenties en van potentiële goede ecologische toestanden
Publicatiedatum:01-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Geo-informatie en ICT (RWS, AGI); K.S. Dijkema, D.J. de Jong, M.J. Vreeken-Buijs, W.E. van Duin; Alterra

 

Samenvatting

Ten behoeve van de maatlatontwikkeling voor de handhaving van de Europese Kaderrichtlijn Water worden in dit document twee parameters ontwikkeld voor de Nederlandse kwelders en schorren: 1. een areaal-referentie. De KRW gaat uit van een areaal-referentie vóór bedijkingen. In deze studie over kwelders en schorren is uitgegaan van reeds gepubliceerde historische referenties met bedijkingen. Nieuw is dat rekening is gehouden met de verschillende randvoorwaarden per (deel)waterlichaam, waardoor een areaalreferentie hoger (stuifdijken, Spartina) of lager (Afsluitdijk, Oosterschelde-kering) uitkomt. Soms is het huidige areaal als referentie of als goede ecologische toestand gebruikt. In enkele gevallen ligt het huidige areaal tot duizenden hectares onder de historische referentie: gehele Waddenzee west, Oosterschelde, vasteland Waddenzee oost. 2. een kwaliteitsreferentie. Voor de KRW is voor kwelders en schorren een kwaliteitsreferentie ontwikkeld op basis van een vergelijking van vegetatiezones (inclusief climax stadia) in de karteerjaren rond 1980, 1990 en 2000. De vegetatiezones sluiten aan bij de bestaande vegetatiesleutel.

 

Annotatie

62 p.
ill.
rapport RIKZ/2005.020
Ook verschenen in het Engels: Salt marshes in the water framework directive : development of potential reference conditions and of potential good ecological statuses
Met lit. opg.

Naar boven