Onderwerp: Bezoek-historie

Het is kiezen én delen! : onderzoek naar het persoonlijke keuzeproces
Publicatiedatum:30-07-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

K. van der Nagel

 

Samenvatting

Ten behoeve van de milieu-effectrapportage houdt de Bouwdienst Rijkswaterstaat zich bezig met methode-ontwikkeling van belevingsonderzoek. Daarbij staat de vraag centraal wat de betekenis is van de omgeving, waarin een m.e.r.-plichtig project wordt uitgevoerd, voor lokale betrokkenen. Deze betekenis heeft invloed op de reactie van een individu op een ingreep (project) in de omgeving. Deze reactie kan ondersteuning van, of juist weerstand tegen een project veroorzaken. Er worden twee manieren onderscheiden om een project of nieuw beleid te ontwikkelen: top down en bottom up. De eerste, 'oude' manier zou weerstand stimuleren en daarom wordt gesteld dat een bottom up-benadering gevolgd zou moeten worden bij beleidsontwikkeling. Uit het voorgaande valt de volgende probleemstelling te formuleren: Hoe bepaalt een persoon zijn houding ten opzichte van verschillende alternatieven inzake een overheidsproject of nieuw beleid?Met dit onderzoek wordt beoogd een goede beschrijving te geven van de factoren die een rol spelen bij het beoordelingsproces van een persoon. Het doel is te onderzoeken of (en in hoeverre) het rationele keuze-model relevant is voor belevingsonderzoek, met name voor het opstellen van richtlijnen voor de selectie van respondenten. Daarnaast streeft dit onderzoek een breder perspectief na door ook te kijken naar de relevantie van de theorie voor ontwikkeling van nieuw beleid of een project.

 

Annotatie

129 p.
Ill., bijl.
Afstudeerscriptie
Begeleid door A. Stolp van Rijkswaterstaat Bouwdienst

Naar boven