Onderwerp: Bezoek-historie

Herstel van zoet-zoutovergangen eindelijk op nationale agenda : interview met J. Backx
Publicatiedatum:01-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

De Water

 

Samenvatting

Op verschillende plaatsen in Nederland lopen initiatieven om de natuurlijke overgangen tussen land en zee te herstellen. Het Platform Herstel zoet-zoutovergangen heeft hierbij een stimulerende en coördinerende rol. Zoet-zoutherstel heeft vorig jaar een plaats gekregen in de Agenda Vitaal Platteland. Deze agenda vormt de basis voor nationale onderzoeks- en uitvoeringsprogramma's. Een sprekend zoet-zoutproject ligt aan de Friese Waddenzeekust, waar tussen Zwarte Haan en Holwerd de natuurlijke overgang van de zee naar het land over een lengte van zo'n 23 km wordt hersteld.

 

Naar boven