Onderwerp: Bezoek-historie

Kentallen KBA Vervanging Basculebruggen Westsluis Terneuzen
Publicatiedatum:01-04-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); S. Kats; P. Wortelboer

 

Samenvatting

De basculebruggen over de sluishoofden van de Westsluis in Terneuzen brengen beperkingen met zich mee in de gebruiksmogelijkheden van de huidige zeesluis en daarmee voor de toegankelijkheid van de haven van Gent. De probleempunten zijn: -beperking doorvaartwijdte en bruikbare lengte van de sluiskolk; -omslachtige en tijdrovende schutcyclus voor autoschepen en vergelijkbare schepen met hoge opbouw, met bijbehorende hoge kosten; en -onbetrouwbare toegankelijkheid (i.m.m. uitval bij hoge windsnelheden). Naast deze analyse voor de basculebruggen loopt er een onderzoek naar oplossingsrichtingen voor een betere toegankelijkheid van de kanaalzone Terneuzen-Gent. Het probleem ligt derhalve breder. Dit rapport is een presentatie van de kentallen KBA, voornamelijk gebaseerd op reeds bestaande literatuur.

 

Annotatie

42 p.
Bijl., ill.
Met lit.opg.
In opdracht van: Werkgroep 4 Basculebruggen

Naar boven