Onderwerp: Bezoek-historie

MER Afferdensche en Deestsche Waarden
Publicatiedatum:01-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (RWS, AKWA), Waterbodems Advies en Uitvoering (WAU)

 

Samenvatting

Bevat: Uitwerking van grondstromenplannen per alternatief (MAW-2005-021-T1); Uitvoeringsplan beschrijving mogelijke wijze van uitvoering (MAW-2005-020-T1); Van grondstromen naar bergingsalternatieven (input)(MAW-2005-022-T1); Kwaliteit nieuwe bodem (MAW-2005-026-T1); Bodem blijft bodem in ADW (MAW-1005-027-T1); Puntverontreinigingen versie 4; Raming puin hoeveelheid ADW

 

Annotatie

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland
Definitief
Versie 2

Naar boven