Onderwerp: Bezoek-historie

m.e.r. en SNIP procedure overzicht voor "natte" RWS-projecten
Publicatiedatum:01-12-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), Tracé/m.e.r.-centrum met medewerking van Hoofddirectie Juridische Zaken

 

Samenvatting

Overzicht dat dient als hulpmiddel voor medewerkers van Rijkswaterstaat en Verkeer en Waterstaat bij het plannen van (m.e.r.-plichtige) projecten op het gebied van waterkeren en waterbeheren. Brengt de relatie in beeld tussen de procedures voor Spelregels voor Natte Infrastructuurprojecten (SNIP), de milieueffectrapportage (m.e.r.) en vier besluitvormingsprocedures, de zogenaamde moederprocedures.

 

Annotatie

[8] p.

Naar boven