Onderwerp: Bezoek-historie

Zandstromen van het Noordzee zand
Publicatiedatum:28-09-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, ExpertiseCenrum Opdrachtgeverschap (RWS, ECO); G. Haringa

 

Samenvatting

De beleidsmatige voorkeur voor het gebruik van Noordzeezand heeft ertoe geleid dat Noordzeezand voorziet in een aanzienlijk deel van de ophoogzand voorziening van Nederland. Gezien het restrictieve beleid van de overige vergunningverleners is de verwachting dat het aandeel Noordzeezand in de toekomst verder zal toenemen. Gezien deze te verwachten toename is het wenselijk meer inzicht te verkrijgen in het bereik en de mechanismen van zeezand voorziening.

 

Annotatie

20 p.

Naar boven