Onderwerp: Bezoek-historie

Akoestisch onderzoek naar aanpassingen van de Zeepoort IJmond in het kader van de MER
Publicatiedatum:21-12-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Witte, L.P. Sturrus; dgmr raadgevende ingenieurs

 

Samenvatting

De ontwikkeling van Zeepoort IJmuiden leidt tot geluidsbronnen als gevolg van industriële activiteiten, waaronder afgemeerde schepen, en als gevolg van varende schepen. De geluidsbelastingen die hierdoor worden veroorzaakt zijn berekend en afzonderlijk getoetst aan het geldende toetsingskader. Voor scheepvaartlawaai bestaat geen wettelijk kader. Gekozen is om de geluidsbelastingen als gevolg van de varende schepen te beoordelen overeenkomstig railverkeerslawaai in de Wet geluidhinder.

 

Annotatie

56 p.
bijl.
B.25.000
Rapport W.99.1414.A
In opdracht van Rijkswaterstaat directie Noord-Holland

Naar boven