Onderwerp: Bezoek-historie

Karakteristieken van het macrobenthos in de Oosterschelde in verband met actuele beheersvragen : verworming?, zandhonger en steltloper?, uitheemse versus inheemse
Publicatiedatum:01-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Nederlands Instituut voor Oecologisch, Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (NIOO-CEME); V. Escaravage, T. Ysebaert, M. Bos, H. Hummel

 

Samenvatting

Behandelt drie vragen: Welke ruimtelijke patronen kenmerken de verspreiding van bodemfauna uit het zachte substraat in de Oosterschelde ; Welke factoren controleren de samenstelling en distributie van de macrofauna uit de intergetijde zones, en wat zou een vermindering van het intergetijde areaal kunnen betekenen voor de, op macrofauna foeragerende, vogels ; Wat is de stand van zaken wat betreft de uitheemse soorten in de Oosterschelde en is er een waarneembare invloed van deze nieuwe soorten op het inheemse diersoorten/groepen.

 

Annotatie

59 p.
ill.
(NIO-CEME rapport ; 2003-06)
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), in het kader van project BIOMON-programma
Met lit. opg.
ISSN 13816519

Naar boven