Onderwerp: Bezoek-historie

Tracé Betuweroute : hoe wat waar
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat; Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

 

Samenvatting

Ten behoeve van de inspraak op het Voorontwerp Tracébesluit Betuweroute (ter inzage van 1 juni tot en met 13 juli 1994) wordt in een serie brochures per gemeente een globaal overzicht gegeven van de gevolgen die aanleg van de Betuwelijn heeft. Gaat in op het tracé, de kunstwerken, overige infrastructuur, geluid, landschap, en eventuele sloop van woningen.

 

Annotatie

27 dl.
krt.
1. Rotterdam. - 2. Barendrecht. - 3. Heerjansdam. - 4. Zwijndrecht. - 5. Hendrik-Ido-Ambacht. - 6. Alblasserdam. - 7. Graafstroom. - 8. Papendrecht. - 9. Sliedrecht. - 10. Hardinxveld-Giessendam. - 11. Giessenlanden. - 12. Gorinchem. - 13. Lingewaal. - 14. Geldermalsen. - 15. Neerijnen. - 16. Buren. - 17. Tiel. - 18. Echteld. - 19. Lienden. - 20. Kesteren. - 21 Dodewaard. - 22. Valburg. - 23. Elst. - 24. Bemmel. - 25. Rijnwaarden. - 26. Duiven. - 27. Zevenaar

Naar boven