Onderwerp: Bezoek-historie

Een verkenning van de natuurbeschermingswetgeving in relatie tot Kustlijnzorg : de effecten van zandsuppleties op de ecologie van strand en onderwateroever
Publicatiedatum:11-04-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); S. Mulder, E.W. Raadschelders, J. Cleveringa

 

Samenvatting

Beschrijft de effecten op de beschermde natuurwaarden van het suppletieprogramma van Rijkswaterstaat. De resultaten worden gebruikt bij de uitwerking van de verschillende scenario's over de manier waarop Rijkswaterstaat kan omgaan met de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in het kader van zandsuppleties.

 

Annotatie

80 p.
bijl., ill.
Rapport RIKZ/2005.004
Rapport opgesteld in het kader van de landelijke activiteiten voor de Kustlijnzorg.
Met lit opg.

Naar boven