Onderwerp: Bezoek-historie

Spookrijders en signalering
Publicatiedatum:10-12-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK); M. Muste

 

Samenvatting

Gezien de omvang van het verschijnsel spookrijder zou in een signaleringssysteem als op RW13 minstens de mogelijkheid zou moeten bestaan om spookrijders te detecteren en te melden. Dit document bevat een analyse van de mogelijke volgordepatronen van detectormeldingen die een spookrijder kan veroorzaken. Bekeken wordt in hoeverre de spookrijderpatronen uniek zijn voor spookrijders, met name om vals-alarmmeldingen te kunnen voorkomen. Tenslotte is getracht aan te geven op welke wijze een check op spookrijders gerealiseerd kan worden in het signaleringssysteem RW 13.

 

Naar boven