Onderwerp: Bezoek-historie

Ketenaanpak van probleemstoffen
Publicatiedatum:01-04-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA); D.F. Kalf, R.P.M. Berbee

 

Samenvatting

Achtereenvolgens wordt ingegaan op: • de gevolgde aanpak en de werkwijze, achtergronden van ketenaanpak en beïnvloedingsinstrumenten, risicoschattingsmethoden en selectiemethode van ‘vergeten’ stoffen in vergelijking met enkele KRW prioritaire stoffen. • stofselectie, uitwerking van risico’s van stoffen en prioritering. • resultaten ketenaanpak generiek en voor de geselecteerde stoffen. • accenten ten aanzien van de ketenaanpak.

 

Annotatie

101 p.
fig., tab.
(RIZA rapport ; 2005.005)
(RWS stuurboordprogramma 2004 project B9)
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 9036956927

Naar boven