Onderwerp: Bezoek-historie

Grip op de kosten : ruimte voor de rivier (3)
Publicatiedatum:01-06-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Huijser

 

Samenvatting

Kostenramingen spelen bij de PKB 'Ruimte voor de Rivier' een belangrijke rol. Niet alleen omdat honderden potentiële maatregelen van een kostenplaatje moesten worden voorzien, om heldere keuzes te kunnen maken. Maar vooral ook omdat de politiek en het ambtelijk apparaat grip willen hebben op de kosten, zeker na de conclusies van de commissie Duijvestein ten aanzien van overschrijdingen bij grote projecten. Een taakstellend budget vooraf en een onafhankelijke auditor tijdens de rit, moeten de nodige waarborgen scheppen.

 

Annotatie

Interview met S.R. Prins van Rijkswaterstaat Bouwdienst

Naar boven