Onderwerp: Bezoek-historie

Een combinatie van veiligheid en natuur : ruimte voor de rivier (2)
Publicatiedatum:01-06-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. de Jong

 

Samenvatting

Her en der in het Nederlandse rivierengebied zijn al projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier in een vergevorderde voorbereidingsfase. Dit worden 'voorloopprojecten' genoemd. Een voorbeeld hiervan is de herinrichting van de Afferdensche en Deestsche waarden, die als natuur- en recreatiegebied worden ingericht, met méér ruimte voor water dan in de huidige situatie. Hierbij komt veel grond vrij. De Bouwdienst heeft samen met andere Rijkswaterstaat-diensten (RIZA, DWW) tal van onderzoeken gedaan om te bepalen hoe het beste met de vrijkomende grond kan worden omgegaan. Voordat de uitvoering van start gaat, moeten nog belangrijke keuzes worden gemaakt. Zet de laatste ontwikkelingen op een rij.

 

Annotatie

Interview met J.M. Lourens van Rijkswaterstaat Bouwdienst

Naar boven