Onderwerp: Bezoek-historie

Te verwachten stormvloedstanden op de benedenrivieren : eerste voorlopige becijfering
Publicatiedatum:01-01-1939

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[J. van Veen]

 

Samenvatting

Behandelt de waterstanden in de benedenrivieren en de factoren die hierbij van invloed zijn. Een van de factoren zijn de waterstaatswerken en bodemdaling. Geeft een schatting van de waterstanden in het jaar 2000.

 

Annotatie

37 p.
graf., tab., bijl.

Naar boven