Onderwerp: Bezoek-historie

Bagger: het onzichtbare goud? : Hoofdnota Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) Waterbodems : eindversie
Publicatiedatum:15-11-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (RWS, AKWA); Jarl Kind, H. Eenhoorn, W. Korving, L. Osté, D.-S. Beerda, D. Bakker, E. de Boer, R. Brouwer, L. Goedemans, S. Kats, C. van der Pol, R. Hylkema, P. Janssen

 

Samenvatting

Gaat in op de huidige stand van zaken met betrekking tot het baggeren en beantwoordt de vraag in hoeverre het baggeren vanuit een maatschappelijk perspectief aantrekkelijk is. Geeft een nadere uiteenzetting van de kosten en baten per sector en per waterbeheerder en gaat verder in op de vraag in hoeverre efficiency en schaalvoordelen mogelijk zijn. Tot slot wordt de samenhang van het waterbodemdossier met een viertal andere beleidsinitiatieven geschets. De bijlage beschrijft in detail de methodiek volgens welke (kerngetallen) maatschappelijke kosten-batanalyse is uitgevoerd, welke aannames daarvoor zijn gemaakt en tot welke conclusies dit leidt.

 

Annotatie

AKWA rapport 04.010
102 p.
ill.
Bijlage A.: OEI rapportage versie 1.5
Met CD ROM Achtergronddocumenten Hoofdnota
Samenvatting Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Waterbodems (losse uitgave)
Met lit. opg.

Naar boven