Onderwerp: Bezoek-historie

Impressie van de PWO-themamiddag 'Uitbesteden wegontwerp projecten'
Publicatiedatum:01-04-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

N.S. Eelman

 

Samenvatting

Op 10 november 2004 vond een drukbezochte themamiddag plaats van het Platform Wegontwerp (PWO) georganiseerd door de afdeling Wegontwerp van de RWS Bouwdienst. Zo'n honderd mensen kwamen af op het thema 'Uitbesteden wegontwerp projecten'. Het bleek een thema te zijn wat de aandacht heeft nu de Rijkswaterstaat steeds meer gaat werken volgens het 'markt, tenzij...' principe.

 

Annotatie

Het tijdschrift Wegen is een uitgave van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

Naar boven