Onderwerp: Bezoek-historie

Handreiking toetsen wegontwerp bijna gereed : hulpmiddel voor het toetsen van het wegontwerp van autosnelwegen
Publicatiedatum:01-04-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P.T.W. Broeren

 

Samenvatting

In de afgelopen jaren heeft men een trend gezien waarbij het ontwerpen van autosnelwegen meer en meer wordt uitgevoerd door ingenieursbureaus. Rijkswaterstaat krijgt door deze veranderde werkwijze een toetsende rol. De 'Handreiking toetsen wegontwerp' beschrijft hoe het geometrisch wegontwerp van autosnelwegen systematisch kan worden beoordeeld.

 

Annotatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS) is uitgever van het tijdschrift Wegen

Naar boven