Onderwerp: Bezoek-historie

Relaas werkbijeenkomst "survey en wat nu?" : verslag van de werkbijeenkomst omtrent het rapport "stoffen in de Noordzee en de Nederlandse kustzone in 2003"
Publicatiedatum:01-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); C.L.M. van de Ven, J. Akerman, J. Pijnenburg, C. Schipper, J. Bakker, H. Klamer

 

Samenvatting

Bevat de conclusies vanuit de rapportage, de meest relevante onderwerpen uit het onderzoek voor de beheerder, de nog resterende onderzoeksvragen, de geparkeerde discussiepunten, en de conclusies en aanbevelingen over een wenselijk vervolg van het onderzoek.

 

Annotatie

25 p.
ill.
Werkdocument RIKZ/KW/2005.603W

Naar boven